Zemědělské společnosti LoPe 2000,s.r.o. a LoPe Fruit,s.r.o. jsou společnosti ve vlastnictví stejného majitele, který je zároveň jednatelem společností. Společnost LoPe 2000,s.r.o. je společností zemědělské prvovýroby a hospodařila od roku 1999 na výměře 1220 ha zemědělské půdy. V současnosti hospodaří na 150 ha sadů. Jedná se převážně o jabloně. Protože sady jsou starší výsadby a jejich členění je přibližně takové, že jedna třetina jsou sady ve velmi dobré kondici, kde je větší podíl konzumních jablek, další třetina sadů poskytuje poměr konzumních a moštových jablek 50 % : 50%. Poslední třetina s ohledem na stáří stromů a odrůdovou skladbu poskytuje větší poměr moštových jablek.

V roce 2011 byla založena společnost LoPe Fruit,s.r.o., která investovala do rekonstrukce stávající haly původního Velkokapacitního teletníku a vznikl tak moderní sklad na ovoce s výrobnou moštů. Společnost LoPe Fruit,s.r.o. je také zemědělskou společností, která skladuje, třídí, prodává a zpracovává veškerou produkci jablek od společnosti Lope 2000,s.r.o. Nový sklad má 4 sekce ULO s kapacitou 4 x 80 tun. Dále jsou k dispozici 2 sekce chlazené s kapacitou 2 x 80 tun. Předpokládá se prodej jablek a moštů celý rok.

Ve zkušebním provozu je linka na moštování jablek, kterou dodala firma Inovativní technologie, s.r.o . Jde o nový, moderní provoz a  vyrábíme mošt pod chráněnou značkou „Sadařův mošt“.
Jablka pěstovaná společností LoPe 2000,s.r.o. jsou v systému SISPO (Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce) . Jedná se o velice šetrné používání chemické ochrany a hnojiv, používá se i biologická ochrana a pravidelně se odebírají vzorky plodů a půdy na kontrolu obsahu škodlivých látek.

LoPe Fruit s.r.o. - idatabaze.czMoštárny, mošty - idatabaze.cz